Profesor Tadeusz Garbuliński

Idź do spisu treści

Menu główne:Tadeusz Władysław Garbuliński emerytowany tytularny profesor zwyczajny, dr habil., dr h.c.,  ur. w Strzemieszycach,
jest twórcą wrocławskiej szkoły farmakologii weterynaryjnej
w Akademii Rolniczej we Wrocławiu – obecnie Uniwersytet Przyrodniczy.


Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i  honorowy przewodniczący Komitetu  Nauk Weterynaryjnych PAN. Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w okresie 1965—1969. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
w kadencji 1969-1971. Członek założyciel tego Towarzystwa.  Za osiągnięcia naukowe i organizacyjno-naukowe  wielokrotnie nagradzany, m. in . Nagrodą Specjalną w Roku Nauki Polskiej 1973 przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Prezesa PAN. Odznaczony Krzyżem Komandorskim O.O.P. oraz  wieloma  odznaczeniami  państwowymi i  regionalnymi. Pionier Wrocławia
Zmarł 22 lutego 2011 roku

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego